Cám ơn bác đã chia xẽ phần mềm hay . Nếu có được link torren thì còn gì bằng .