Cái này là phần mềm hay gì vậy cụ. Nếu phần mềm cụ có thể chia sẻ cho anh em được không ?...