Chào tất cả mọi người, chúc mọi người một ngày làm việc hiệu quả...